Período: 01/01/2017 à 31/12/2020

Lauri Floriano

Cargo: Presidente

Edson Luiz Morais

Cargo: Vice-Presidente

Marlon Klug

Cargo: 1° Secretario

Marlon Goede

Cargo: 2° Secretario